4. Jak dlouho může mít kůň bandáže Vetoflex na nohách?

Zde záleží na konkrétní bandáži. Bandáž pro prevenci je určena k dlouhodobému použití. Terapeutická bandáž se nasazuje při akutních příznacích. Po jejich zmenšení (odeznění) je doporučeno přejít na preventivní bandáž.